แกรนด์บางกอกบูเลอวาร์ดสาทร

Grand Bangkok Boulevard สาทร

เริ่มต้นที่ลูกค้า มีความต้องการตกแต่งภายในบางกอกบูเลอวาร์ด ได้เสาะหาแบบ กำหนด สเปควัสดุ

กำหนดงบประมาณเบื้องต้น เสาะแสวงหา ผู้รับตกแต่ง ที่ชำนาญในการตกแต่งภายในบางกอกบูเลอวาร์ด

สามารถให้คำปรึกษา ทั้งเรื่องออกแบบตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานห้อง และรายละเอียดในเรื่องงบประมาณ 

ในจุดต่างๆ ทีมงานมีประสบการณ์ มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ ในขั้นตอนนี้คุณลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจเลือก

ทีมงานเฮียสุตกแต่งภายใน ที่เป็นทีมงานตกแต่งภายในหมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้

โดยตรงมีการออกแบบ ที่ สวยงามทันสมัยทั้งฟังก์ชั่นการใช้งาน ใช้วัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานจริง

ในราคามีเหตุผล ประสบการณ์ มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ มานาน

 

ตกแต่งภายใน แกรนด์บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร

Grand Bangkok Boulevard Sathorn Interior Decoration.    

ภาพบรรยากาศหน้าบ้าน

 

งานผลิต ยึดจากใบปริมาณงาน หรือ BOQ

มุมทำงานชั้นล่าง ตามแบบ 3D 

 

มุมทำงานชั้นล่าง ก่อนการติดตั้ง

มุมทำงานชั้นล่าง ก่อนเริ่มการติดตั้ง

มุมทำงานชั้นล่าง ระหว่างการติดตั้ง และลงสีมุมทำงานชั้นล่าง หลังการติดตั้ง ลงสี ติดไฟ ตามแบบ

 

ห้องอ่านหนังสือชั้นล่าง ตามแบบ 3D

 

ห้องอ่านหนังสือชั้นล่าง ก่อนการเริ่มติดตั้ง

 

ห้องอ่านหนังสือชั้นล่าง หลังการติดตั้ง

อีกมุม ที่ทำงานชั้นล่าง หลังการติดตั้ง ลงสี ติดไฟ ตามแบบอีกมุม ที่ทำงานชั้นล่าง ทดลองไฟ ตามแบบ

 

ห้องอ่านหนังสือชั้นล่าง ตามแบบ 3D

 

ห้องอ่านหนังสือชั้นล่าง ก่อนการติดตั้ง

 

ห้องอ่านหนังสือชั้นล่าง ระหว่างการติดตั้ง

 

ห้องอ่านหนังสือชั้นล่าง ระหว่างการลงสี

 

ห้องอ่านหนังสือชั้นล่าง หลังการติดตั้ง และลงลี ตามแบบ

 

ห้องอ่านหนังสือชั้นล่าง หลังติดปุ่มจับ ตามแบบ

 

อีกมุม ห้องอ่านหนังสือชั้นล่าง

 

มุมไหว้เจ้าที่ ตามแบบ 3D

 

มุมไหว้เจ้าที่ ก่อนการติดตั้ง

 

มุมไหว้เจ้าที่ ระหว่างการติดตั้ง

 

  

มุมไหว้เจ้าที่ หลังการติดตั้ง และลงสี ตามแบบ

 

  

มุมไหว้เจ้าที่ หลังการติดตั้ง ทดลองงานไฟ

 

ห้องนั่งเล่นชั้นบน ตามแบบ 3D

 

ห้องนั่งเล่นชั้นบน ก่อนการติดตั้ง

 

ห้องนั่งเล่นชั้นบน เริ่มการติดตั้ง

 

ห้องนั่งเล่นชั้นบน ระหว่างการติดตั้ง ลงสี

 

ห้องนั่งเล่นชั้นบน หลังการติดตั้ง และลงสี ตามแบบ

 

อีกมุม ห้องนั่งเล่นชั้นบน หลังการติดตั้ง และลงสี

 

ห้องนอนใหญ่ ตามแบบ 3D

 

ห้องนอนใหญ่ ก่อนการติดตั้ง

 

ห้องนอนใหญ่ เริ่มการติดตั้ง

 

ห้องนอนใหญ่ กั้นกำแพงไม้แทนกระจก ระหว่างการติดตั้ง

 

ห้องนอนใหญ่ หลังการกั้นกำแพง

ห้องนอนใหญ่ ตามแบบ 3D

 

ห้องนอนใหญ่ มุมทำงานภายในห้อง ก่อนการติดตั้ง

 

ห้องนอนใหญ่ มุมทำงานภายในห้อง เริ่มการติดตั้ง

 

ห้องนอนใหญ่ มุมทำงานภายในห้อง ระหว่างการติดตั้ง

 

ห้องนอนใหญ่ มุมทำงานภายในห้อง หลังการติดตั้ง และลงสี ตามแบบ

 

มุมตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนใหญ่ ตามแบบ 3D

 

มุมตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนใหญ่ ก่อนการติดตั้ง

 

มุมตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนใหญ่ ระหว่างการติดตั้ง

 

มุมตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนใหญ่ หลังการติดตั้ง และลงสี

 

มุมตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนใหญ่ หลังการติดตั้ง และลงสี

 

 

มุมตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนใหญ่ หลังการติดตั้ง และลงสี ตามแบบ

 

ห้องนอนเล็ก ตามแบบ 3D

 

มุมโต๊ะทำงาน ภายใน ห้องนอนเล็ก เริ่มการติดตั้ง

 

มุมโต๊ะทำงาน ภายใน ห้องนอนเล็ก ระหว่างการติดตั้ง

 

มุมโต๊ะทำงาน ภายใน ห้องนอนเล็ก เริ่มการลงสี

 

มุมโต๊ะทำงาน ภายใน ห้องนอนเล็ก ทดลองงานไฟ ตามแบบ

 

  

มุมโต๊ะทำงาน และตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนเล็ก หลังการติดตั้ง ตามแบบ

 

ตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนเล็ก ตามแบบ 3D

 

ตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนเล็ก ก่อนการติดตั้ง

 

ตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนเล็ก เริ่มการติดตั้ง

 

ตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนเล็ก ระหว่างการติดตั้ง

 

ตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนเล็ก หลังการติดตั้ง และลงสี

 

ตู้เสื้อผ้า ภายใน ห้องนอนเล็ก หลังการติดตั้ง ทดลองงานไฟ

 

ห้องนอนเล็ก ตามแบบ 3D

 

ห้องนอนเล็ก ก่อนการเริ่มติดตั้ง

 

ห้องนอนเล็ก ระหว่างการติดตั้ง

 

อีกมุม ห้องนอนเล็ก ระหว่างการเริ่มติดตั้ง ลงสี

 

ห้องครัว ตามแบบ 3D

 

ห้องครัว ก่อนการติดตั้ง

 

ห้องครัว ระหว่างการติดตั้ง

 

ห้องครัว ระหว่างการติดตั้ง และลงสี

 

ห้องครัว หลังการติดตั้ง ตามแบบ

 

ห้องครัว หลังการติดตั้ง ทดลองงานไฟ ตามแบบ

 

อีกมุม ห้องครัว ตามแบบ 3D

 

อีกมุม ห้องครัว ก่อนการติดตั้ง

 

อีกมุม ห้องครัว ระหว่างการติดตั้ง

 

อีกมุม ห้องครัว ระหว่างการติดตั้ง และลงสี

 

อีกมุม ห้องครัว ระหว่างการติดตั้ง และลงสี

 

อีกมุม ห้องครัว หลังการติดตั้ง และลงสี ตามแบบ

 

อีกมุม ห้องครัว หลังการติดตั้ง และลงสี ตามแบบ

 

ห้องพระ ตามแบบ 3D

 

ห้องพระ ชุดหมู่บูชา ตามแบบ

 

ห้องพระ ชุดหมู่บูชา ตามแบบ

 

อีกมุม ชั้นวางหนังสือ ห้องพระ ตามแบบ 3D

 

อีกมุม ชั้นวางหนังสือ ห้องพระ หลังการติดตั้ง ตามแบบ

 

ชั้นวางหนังสือ ห้องพระ หลังการติดตั้ง ตามแบบ

 

 

รับออกแบบ ตกแต่งภายใน  ผลิต ติดตั้ง จบในที่เดียว โดยทีมงานเฮียสุ มีผลงานจริง ใช้วัสดุเกรดเอ

แบบ สวย เน้น สัจจะธรรม มุ่งทางปฏิบัติเป็นราคากันเอง ครับ

รับตกเเต่งภายใน Grand Bangkok Boulevard Sathorn Interior Decoration. 

 

รวมผลงาน 

Bangkok Boulevard พระราม9 ศรีนครินทร์ 

Life Bangkok Boulevard ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์

Grand Bangkok Boulevard เพชรเกษมปิ่นเกล้า 

Bangkok Boulevard รามอินทรา3

Bangkok Boulevard สาทร-ปิ่นเกล้า

Bangkok Boulevard เทพารักษ์ 

Life Bangkok Boulevard วงแหวน-อ่อนนุช


Tags : เฮียสุตกแต่งภายใน รับตกแต่ง ร้าน บ้าน-คอนโด  interior-decoration.  Line sudecor   FB : Prachacheun Decor 

email : surapong18@gmail.com  ผลงานในเวปทั้งหมด เป็นของคุณ สุ งาน : 3D ช่าง เอ้ ,srayut, Tel.081-4432618

 

Visitors: 76,185