เคาน์เตอร์ เเคชเชียร์ ห้วยขวาง

Counter reception & cashier

รับทำเคาเตอร์   Counter Maker

ขั้นตอน งานผลิตเคาน์เตอร์

 

เคาน์เตอร์ เเคชเชียร์ ติดตั้ง ย่านห้วยขวาง

 

生产的柜台,安装在辉煌街的国际快递店

金胖兄是泰国人但是能说中文,需要咨询请添加微信

微信ID:jinpang003

欢迎国内的客人咨询与合作。

 

Design counter reception & cashier at Huai Kwang the quarter crowded by Chinese mainland in Bangkok

the area  easy by MRTthere are a variety of chinese restaurant ,shop specialize in goods interested

by chinese mainland market.this counter is create to meet the requirement of customer design.

the dimension is skecth 

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ ออกแบบเพื่อ การตกแต่ง ร้าน รับส่ง สินค้า ที่ ต้องการภาพลักษณ์แบบ มืออาชีพ  

这个设计图是为满足快递公司的客户要求设计的,我们是专业的设计团队。

แบบร่าง โดยลูกค้าทำมาพัฒนาเป็น Auto Cad และแบบภาพ 3 D ตามลำดับ

The designer review the sketch then devellop into 3 D perspective whtin short time 

เคาน์เตอร์ แผนผังภาพร่าง จากหน้างานจริง เเคชเชียร์ ย่านห้วยขวาง 

我们的设计团队将会在很短的时间完成3D草图设计 

detail of each view of the counter  with precise dimension show

งาน ช่างออกแบบ ร่างแบบ เสนองาน ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ ระบุ ขนาด โดยละเอียด

精确到每个柜台的细节与显示精确的尺寸 

perspective for counter reception & cashier

 ช่างออกแบบ เป็นภาพ 3 D ร่างแบบ แต่ละมุมมอง เพื่อการอ้างอิง ในการผลิต

能精确的看到柜台内外的3D草图

 

samples of colors in mad for reference to meet the exact tone of customer lolgo 

 ช่าง ทำตัวอย่างสี ให้เข้ากับ สี อ้างอิงเครื่องหมายการค้า ของลูกค้า 

更多艳丽色彩能满足各种客户的不同需要

Plywood of good quality that can resist humidity and more durable than other low cost material such as

particle board of MDF

 ช่างออกแบบ เลือกใช้ วัสดุ ไม้อัดยาง ที่ทนความชื้น และแข็งแรง กว่าวัสดุ ปาร์ติเคิลบอร์ด และ เอ็มดีเอฟ

ที่มีราคาต่ำกว่า 

高质量的胶合板,防潮能力比其他低成本的材料更耐用

The frame is made of teakwood that can prevent insect of all kind, the assemble process at factory

in watchaphon soi 4

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

该框架是由柚木构成,能防止虫蛀等侵害,装配是在watchaphon4巷的工厂生产。 

The drawer is lockable is prepare with the good quality fitting from Germany

可锁抽屉优质的锁芯材料来自德国

The curve shape is being review by skilled craftmen to meet the 3 D design

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

熟练的工匠进行曲线检查校对,以达成与3D设计图相同的效果

 

Menuisier review the whole work before trasfer to the coloring process 

在喷漆上色之前木匠进行整体检查

 

preparing surface before enter to  the first layer

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

准备进行第一层颜色的喷涂

 

the drawer with key is fit to the counter by specialize crafmem

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

带有钥匙的抽屉通过专业的工匠装配,闭合更流畅

   

The wiring process by electrician to meet the requiment of customer before step to the surfade

treatment

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

ช่าง กำหนดตำแหน่ง สายไฟส่องสว่าง และ ปลั๊ก 

接线过程由电工根据客户要求进行表面处理

The eletric line  wiring system is tested by technician at the factory to ensure the good functional

  ช่างไฟฟ้า เดินสายตามแบบ และทดสอบระบบสายไฟ 

电线布线系统由技术人员在工厂进行测试,以确保良好的效果展示 

 

The first and second lager  is show here. you can see the different color of lacquer the first is in red 

 งาน สีรองพื้น 2 ชั้น เริ่มที่ ชั้น 1 สีโป๊วแดง 

第一层和第二层颜色之间的差异

The second layer is in grey 

สีรองพื้น เทา ใช้ในชั้นตอนต่อไป

再用一层灰色底漆

at each step need 30 minutes to dry 

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

在每个步骤至少需要30分钟的烘干

The second layer is spaying at least 3 time to ensure the good thickness 

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

第二层颜色至少要喷三次来保证颜色的纯正 

The drawer is ready to the second layer

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

准备喷涂抽屉 

รับทำเคาน์เตอร์ ออกแบบ ผลิตติดตั้ง วัสดุชั้นดี ในราคามาตรฐาน   งานรวดเร็ว

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

技术熟练的工人正在快捷的安装台面和抽屉 

relouching the surface before spay the color choiced

达到了预先约定的颜色 

white color is prepare for the counter

白色为柜台主色调 

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ 

The red banner is spary to the last layer.

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

红色横条喷在最后一层

  

dry for 3 hours after the last layer 

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

在3个小时的干燥后喷涂最后一层颜料

 

Finish product is now ready at the factory.

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

完成品 

 

delivery to shop in Huai Khwang in specting by the customer for Kumming

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

交货给在辉煌街做生意的昆明顾客

 

 

differt perspective of the reception counter & cashier at the TED logistic shop in Huai Kwang

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง จบในที่เดียว one stop service counter maker

不同角度的柜台展示

Dedsign Production Decoration manage by Jinpang Bros

งาน ออกแบบ ผลิตติดตั้งเคาน์เตอร์ต้อนรับ

设计生产装饰由金胖兄制作完成

 รับทำเคาเตอร์   Counter Maker

Maker Counter

เคาน์เตอร์ เเคชเชียร์ ย่านห้วยขวาง

 

เฮียสุ 081-443-2618

 

surapong18@gmail.com  

 

Line id : sudecor   

Facebook : Prachacheun interior design built-in

 

Tags : เฮียสุ ตกเเต่งภายใน  Line :sudecor   FB : Prachacheun Decor 

email : surapong18@gmail.com  ผลงานในเวปทั้งหมด เป็นของคุณ สุ  งาน: 3D ช่าง เอ้ ,srayut, Tel.081-4432618

 

 

Visitors: 76,180